Skip to main content

Mental Health and Wellbeing Research Group

Vacature

Voor het onderzoeksproject DiaMent, gefinancierd door de Diabetes Liga, zijn we op zoek naar een geëngageerde onderzoek medewerker.

Het doel van DiaMent is het verbeteren van de manier waarop professionele zorgverleners omgaan met psychische en sociale noden van mensen met een chronische ziekte zoals diabetes. Vaak hebben deze patiënten te maken hebben met psychosociale problemen die rechtstreeks of onrechtstreeks samenhangen met hun ziekte. In de huidige klinische realiteit richt de professionele zorgverlener zich nog te vaak hoofdzakelijk op lichamelijke aspecten en symptomen van de ziekte. De totale persoon achter de ziekte, de ervaring wat het betekent om chronisch ziek te zijn, de impact ervan op het mentale welzijn en het dagdagelijkse sociale leven blijft dikwijls onderbelicht. In dit onderzoek willen we meer inzicht verwerven in de aard van psychosociale problemen waarmee diabetespatiënten (en hun naasten) te maken krijgen, en vooral in de manier waarop deze aspecten al dan niet aan bod komen in de benadering door professionele zorgverleners. De resultaten van dit onderzoek dienen als basis voor het verder ontwikkelen van een interventieplan om de zorg voor deze patiënten te verbeteren.

Dit onderzoek loopt over een periode van minstens drie jaar en volgt een etnografisch en kwalitatief onderzoeksdesign. Data wordt verzameld via observaties, diepte-interviews en focusgroepen, met patiënten, hun familieleden en zorgverleners.

Functieomschrijving

 • Je bent verantwoordelijk voor het dagdagelijks uitvoeren van dit etnografisch en kwalitatief onderzoek
 • Je verwerkt de resultaten met behulp van software geschikt voor kwalitatieve data-analyse (bv.  NVivo)
 • Je rapporteert hierover in een rapport voor de Diabetes Liga, en publiceert in wetenschappelijke tijdschriften
 • Je bent bereid hierover een doctoraal proefschrift te schrijven en volgt in dit kader ook de doctoraatsopleiding bij de Doctoral School Life Sciences and Medicine aan onze Faculteit
 • Desgevallend ben je bereid hierover te presenteren op (inter)nationale congressen
 • Op regelmatige basis organiseer je overleg met de projectgroep die het onderzoek zal begeleiden, waarbij je de voortgang van het onderzoek bespreekt.
 • Je werkt mee aan extra fondsenwerving aangaande dit thema.

Deze taken voer je uit in nauw overleg met de promotor van het onderzoeksproject.

Profiel

 • Een Masterdiploma binnen het domein van de Gezondheids- of Humane Wetenschappen
 • Kennis en ervaring aangaande etnografisch en/of kwalitatief onderzoek
 • Ervaring met softwarepakket ter analyse van kwalitatieve data, zoals NVivo, strekt tot aanbeveling
 • Je bent planmatig en nauwgezet
 • Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden
 • Je schrijft en spreekt vlot Nederlands en Engels. Kennis van de Franse taal is een pluspunt
 • Je bent empathisch van aard en sociaal gevoelig
 • Je kan zowel in teamverband als zelfstandig werken

Aanbod

-Tewerkstelling aan de VUB, Health Campus, Faculteit Geneeskunde en Farmacie, binnen de onderzoeksgroep Mental Health and Wellbeing (MENT)

-Doctoraatsopleiding bij de Doctoral School Life Sciences and Medicine van de VUB

-Voltijdse aanstelling voor 3 jaar (afhankelijk van bijkomende financiering ev. verlengbaar tot 4 jaar)

-Salaris gekoppeld aan de barema’s door de Overheid vastgelegd

-Extra voordelen zoals terugbetaling woon-werkverkeer, hospitalisatieverzekering, …

-Startdatum: zo snel mogelijk

Geïnteresseerd?

Bezorg dan via email (johan.bilsen@vub.be, met in cc. lara.vesentini@vub.be) tegen ten laatste 16 december 2022:

 • Je motivatiebrief
 • Je curriculum vitae
 • Je diploma’s

Vragen

Heb je nog vragen, contacteer Prof. dr. Johan Bilsen: johan.bilsen@vub.be of telnr. 0475/32.19.00

 

 

Welcome to site of the Mental Health and Wellbeing Research Group (MENT).

 

MENT conducts social scientific research primarily in the field of mental health and general well-being, using a bio-psychosocial approach. 

 

Brussels Health Campus | Faculty of Medicine and Pharmacy, department of Public Health |                      Vrije Universiteit Brussel, Laarbeeklaan 103, 1090 Jette, Brussels

 

 

faf